ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο τραπεζικός λογαριασμός της λέσχης.

BMW Motorrad Riders-Cyprus
Ελληνική Τράπεζα
IBAN: CY88 0050 0137 0001 3701 3887 3201
SWIFT CODE: HEBACY2N
ACCOUNT NUMBER: 137-01-388732-01